Циклова комісія з управління, адміністрування та права (випускова)

Циклова комісія з управління, адміністрування та права готує молодших спеціалістів в галузі знань  08 «Право», зі спеціальності 081 «Право» та в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей 071  «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування.


Комплексна науково-методична тема циклової комісії «Використання сучасних інноваційних технологій та методів у процесі формування правового виховання реалізації програми підготовки висококваліфікованого фахівця».

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

 • підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем підготовки для успішної професійної діяльності у сучасній економіці;
 • забезпечення належного рівня організації процесу викладання і засвоєння економічних та правових дисциплін та проведення науково-дослідної роботи студентів, що сприятиме формуванню професійних якостей, знань, вмінь і навичок майбутніх фахівців, та створенню умов для творчого розвитку компетентності особистості в цілому.

Склад циклова комісія з управління, адміністрування та права:

Голова комісії – Пернатій Людмила Володимирівна – викладач вищої категорії, викладач-методист

 1. Данилевська Інна Миколаївна – викладач ІІ категорії;
 2. Косенчук Сергій Іванович – викладач І категорії;
 3. Милюченко Валентина Анатоліївна – викладач;
 4. Моргун Анна Володимирівна – викладач;
 5. ПоловкоАльона Олегівна – викладач І категорії;
 6. Русецька Юлія Леонідівна – викладач І категорії;
 7. Ужва Алла Миколаївна – д.е.н., доцент;
 8. Федорова Анна Юріївна – викладач
 9. Царенко Олена Олексіївна – к.політ.н., викладач вищої категорії, викладач-методист.

Перелік дисциплін, що закріплені за цикловою комісією:

 1. Аграрне право
 2. Адвокатура України
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративний процес
 5. Архівознавство
 6. Аудит підприємницької діяльності
 7. Банківські операції
 8. Біржове право
 9. Бухгалтерська звітність підприємств
 10. Бухгалтерський облік
 11. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках
 12. Бюджетна система
 13. Виконання судових рішень
 14. Вступ до спеціальності (Технологія)
 15. Господарське право
 16. Громадські об’єднання
 17. Гроші та кредит
 18. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 19. Державний фінансовий контроль (Контроль і ревізія)
 20. Екологічне право
 21. Економіка (Економічна теорія)
 22. Економіка (Основи економічної теорії)
 23. Економіка і планування виробництва
 24. Економіка підприємства
 25. Економіка підприємства і бухгалтерський облік
 26. Економічний аналіз
 27. Житлове право
 28. Інформаційне право
 29. Історія держави і права зарубіжних країн
 30. Історія держави і права України
 31. Історія економіки та економічної думки
 32. Казначейська справа
 33. Конституційне право України
 34. Контролінг
 35. Кримінальне право
 36. Кримінальний процес
 37. Кримінально-виконавче право
 38. Макроекономіка
 39. Маркетинг
 40. Менеджмент
 41. Митне право
 42. Міжнародна економіка
 43. Міжнародне право
 44. Мікроекономіка
 45. Облік і звітність у бюджетних установах
 46. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 47. Організація судових та правоохоронних органів
 48. Основи банківської справи
 49. Основи менеджменту
 50. Основи менеджменту і маркетингу
 51. Податкова система
 52. Політична економія (Економіка)
 53. Право соціального забезпечення
 54. Проблеми теорії держави та права
 55. Прокуратура України
 56. Ринок цінних паперів
 57. Сімейне право
 58. Статистика
 59. Страхове право
 60. Страхові послуги
 61. Судочинство в господарських судах
 62. Теорія держави і права
 63. Трудове право
 64. Фінанси
 65. Фінанси підприємства
 66. Фінансове право
 67. Фінансовий облік
 68. Цивільне та господарське право
 69. Цивільне та сімейне право
 70. Цивільний процес