Циклова комісія з управління, адміністрування та права (випускова)

Циклова комісія з управління, адміністрування та права готує молодших спеціалістів в галузі знань  08 «Право», зі спеціальності 081 «Право» та в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей 071  «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування.


Комплексна науково-методична тема циклової комісії «Використання сучасних інноваційних технологій та методів у процесі формування правового виховання реалізації програми підготовки висококваліфікованого фахівця».

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

  • підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем підготовки для успішної професійної діяльності у сучасній економіці;
  • забезпечення належного рівня організації процесу викладання і засвоєння економічних та правових дисциплін та проведення науково-дослідної роботи студентів, що сприятиме формуванню професійних якостей, знань, вмінь і навичок майбутніх фахівців, та створенню умов для творчого розвитку компетентності особистості в цілому.

Склад циклової комісії

Дисциплін закріплені за цикловою комісією

Документи циклової комісії