Навчально-методичні видання

Методичні рекомендації до курсу «Методика формування елементарних математичних уявлень» / Укладач: Боднарук С. С.

Методичні рекомендації до курсу «Основи природознавства з методикою: практикум /змішана форма навчання для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта/ Укладач Боднарук С.С.

Навчально-методичний посібник до курсу «Основи педагогічної майстерності» / Укладачі: Вдовиченко Р. П., Карпенко А. А.

Методичні рекомендації до курсу «Педагогічна психологія» / Укладач Сахарова О. М.

Методичні рекомендації до курсу «Методика музичного виховання та ритміка» / укладач Сахарова О. М.


Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Конституційне право”/ Укладач Хрящевська К.В.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація і облік соціальних виплат» / укладач Бірковська І.С.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Римське приватне право» / Укладач: Рукінова С.С.

Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови(англійської) для 1- 2 / В.С. Левицька

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Соціальна робота з сім’ями і дітьми, жінками» / Укладач Сахарова О.М.

Методичні рекомендації з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” / укладач Мікрюкова К.О.

Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» / укладач Божко Н. В.


Методичні рекомендації до організації та планування самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Документальне забезпечення соціальної роботи» для студентів спеціальності 231 Соціальна робота) / укладач Сахарова О. М.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів спеціальності 231 Соціальна робота (ІІІ курс) з дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» / укладач Левицька В.С.