Методичні рекомендації до дисциплін

Методичні рекомендації до курсу «Методика формування елементарних математичних уявлень» / Укладач: Боднарук С. С.

Методичні рекомендації до курсу «Основи природознавства з методикою: практикум /змішана форма навчання для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта/ Укладач Боднарук С.С.

Навчально-методичний посібник до курсу «Основи педагогічної майстерності» / Укладачі: Вдовиченко Р. П., Карпенко А. А.

Методичні рекомендації до курсу «Педагогічна психологія» / Укладач Сахарова О. М.

Методичні рекомендації до курсу «Методика музичного виховання та ритміка» / укладач Сахарова О. М.

Методичні рекомендації до курсу «Дитяча література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання» / Укладач Пустовойченко В. В.

Методичні рекомендації до курсу «Методика організації зображувальної діяльності дітей дошкільного віку» / Укладач Пустовойченко В. В.

Методичні рекомендації до курсу «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти» / Укладач Пустовойченко В. В.