Наукова діяльність (ДО)

Науково-дослідна тема кафедри «Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності».

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри дошкільної освіти:

Трифонова О.С.: Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності;

Соколовська О.С.: Виховання духовної особистості дитини старшого дошкільного віку в різних видах діяльності;

Лісовська Т.А.: Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини старшого дошкільного віку в музичній діяльності;

Кардаш І.М.: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності;

Курчатова А.В.: Виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності;

Тесленко С.О.: Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності;

Лисенкова І.П.: Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності.

 

Наукова робота кафедри здійснюється через такі форми:

  • науково-методичний семінар
  • науково-дослідна робота
  • підготовка докторських і кандидатських дисертацій
  • науково-педагогічний супровід діяльності студентських наукових гуртків
  • наукова робота студентів
  • наукова лабораторія філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

 

Апробація результатів наукової роботи викладачів оприлюднюється шляхом:

  • участі викладачів, аспірантів і студентів у конкурсах, олімпіадах, конференціях;
  • підготовки наукових статей за напрямом наукових досліджень;
  • підготовки науково-методичних посібників, наукових статей, монографій, матеріалів конференцій (різних рівнів);
  • публікацій факультетського збірника «Українське дошкілля: здобутки та перспективи».

 

У межах науково-дослідної теми виконуються дослідження за індивідуальними темами

Назва індивідуальної теми дослідження Виконавець Завдання

на 2016/2017 н.р.

Форма звітності
1. Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності О.С.Трифонова розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Експериментальна методика, конспекти занять, ігри, інноваційні технології. Статті – 3

рукопис тексту

2. Виховання духовної особистості дитини старшого дошкільного віку в різних видах діяльності О.С.Соколовська розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Експериментальна методика, конспекти занять, ігри, інноваційні технології. Статті –

2

рукопис тексту

3. Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини старшого дошкільного віку в музичній діяльності Т.А.Лісовська розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Експериментальна методика, конспекти занять, ігри, інноваційні технології. Статті – 2; рукопис тексту
4. Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності І.М.Кардаш розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Експериментальна методика, сценарії, ігри, інноваційні технології. Статті – 2; рукопис тексту
5. Виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності А.В.Курчатова розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Експериментальна методика, конспекти занять, ігри, інноваційні технології.  Статті – 2; рукопис тексту
6. Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини середнього дошкільного віку в комунікативній діяльності С.О.Тесленко розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Експериментальна методика, конспекти занять, ігри, інноваційні технології. Статті – 2; рукопис тексту
7. Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності І.П.Лисенкова розробка й апробація методики формувального етапу експерименту (1.09.16 – 31.05.17).

 

Коригувальна методика, конспекти занять, ігри, корекційні технології. Статті – 1

 

 

З наукової роботи заплановано такі види роботи:

– написання статей з науково-дослідної теми кафедри;

– підготовка статей і тез до міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій;

– підготовка відгуків про автореферат докторських і кандидатських дисертацій;

– рецензування монографій, дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук;

– підготовка статей разом зі студентами і магістрантами;

– залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів;

– наукові семінари