Циклова комісія економіко-гуманітарного та загальноосвітнього напряму підготовки (випускова)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ економіко-гуманітарного та загальноосвітнього напряму підготовки

Циклова комісія економіко-гуманітарного та загальноосвітнього напряму підготовки готує студентів до сприйняття, оволодіння й набуття професійних знань. Комісія створена для навчально-методичного та виховного забезпечення знань з навчальних дисциплін за усіма спеціальностями, а також для вдосконалення методичної й професійної майстерності викладачів. Основним напрямком діяльності комісії є організація навчальної діяльності студентів:

  • Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальних дисциплін.
  • Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання.
  • Методична допомога молодим викладачам.
  • Підвищення професійного рівня викладачів.
  • Реалізація інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, направлених на покращення якості підготовки спеціалістів.
  • Навчально-дослідницька робота студентів.
  • Організація роботи з обдарованою молоддю.
  • Проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах міста та області.

Склад циклової комісії

Дисциплін закріплені за цикловою комісією

Документи циклової комісії

Робочі та навчальні програми