Дисциплін закріплені за цикловою комісією

 1. Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 2. Алгоритми і методи обчислень
 3. Алгоритми та структури даних
 4. Алгоритмічні мови та програмування
 5. Архітектура ЕОМ
 6. Архітектура комп’ютерів
 7. Бази даних та інформаційні системи
 8. Вища математика
 9. Вступ до спеціальності
 10. Дискретна математика
 11. Диференційні рівняння
 12. Дослідження операцій
 13. Електрорадіовимірювання
 14. Захист інформації
 15. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 16. Інженерна та комп’ютерна графіка
 17. Інтегровані пакети прикладних програм
 18. Інформатика (Інформатика та КТ)
 19. Інформатика і КТ
 20. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 21. Інформаційні системи і технології в обліку
 22. Комп’ютерна електроніка
 23. Комп’ютерна логіка
 24. Комп’ютерна схемотехніка
 25. Комп’ютерні системи та мережі
 26. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 27. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 28. Математичний аналіз
 29. Методи оптимізації
 30. Методи оптимізації та прийняття рішень
 31. Моделювання виробничих та економічних процесів
 32. Моделювання комп’ютерних систем
 33. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 34. Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації
 35. Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації
 36. Операційні системи
 37. Операційні системи та системне програмування
 38. Організація баз даних
 39. Основи Інтернет технологій
 40. Основи інформатики і обчислювальної техніки
 41. Основи комп’ютерного набору і коректури
 42. Основи математичного моделювання та системного аналізу
 43. Основи метрології та стандартизації
 44. Периферійні пристрої
 45. Прикладна теорія цифрових автоматів
 46. Програмне забезпечення ЕОМ
 47. Програмування
 48. Рівняння математичної фізики
 49. Системне програмування
 50. Спеціалізація з програмування
 51. Теорія електричних та магнітних кіл
 52. Теорія ймовірності та математична статистика
 53. Теорія інформації та кодування
 54. Теорія програмування
 55. Теорія систем і керування
 56. Теорія функції комплексної змінної
 57. Фізика*
 58. Чисельні методи
 59. Web-програмування