Дисципліни закріплені за цикловою комісією

 1. Web-програмування [member][Детальніше…][/member]
 2. Web-дизайн
 3. Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 4. Алгоритми та структури даних
 5. Алгоритмічні мови та програмування
 6. Аналіз даних
 7. Архітектура комп’ютерів
 8. Бази даних та інформаційні системи
 9. Вища математика
 10. Вступ до спеціальності
 11. Дискретна математика
 12. Дослідження операцій
 13. Електрорадіовимірювання
 14. Захист інформації в комп’ютерних системах
 15. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 16. Інженерна та комп’ютерна графіка
 17. Інженерія програмного забезпечення
 18. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 19. Інформаційні технології в юридичній діяльності
 20. Комп’ютерна схемотехніка
 21. Комп’ютерні системи та мережі
 22. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 23. Математичний аналіз
 24. Методи оптимізації
 25. Моделювання виробничих та економічних процесів
 26. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 27. Операційні системи
 28. Операційні системи та системне програмування
 29. Організація баз даних
 30. Основи метрології та стандартизації
 31. Периферійні пристрої
 32. Прикладна теорія цифрових автоматів
 33. Програмне забезпечення ЕОМ
 34. Програмування
 35. Рівняння математичної фізики
 36. Системне програмне забезпечення
 37. Спеціалізовані мови програмування
 38. Спеціалізація з програмування
 39. Теорія електричних та магнітних кіл
 40. Теорія ймовірності та математична статистика
 41. Теорія інформації
 42. Теорія інформації та кодування
 43. Теорія систем і керування
 44. Фізика
 45. Чисельні методи