Освітні програми

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 081 “Право”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 08 “Право” спеціальність 081 “Право”
Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 11 “Математика та статистика” спеціальність 113 “Прикладна математика”
Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 12 “Інформаційні технології” спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”