Положення

Положення про організацію освітнього процесу_зі змінами

Положення про дистанційне навчання

Положення про вибіркові дисципліни_н-з 19

Положення про поновлення, переведення_н-з 39

Положення про екзаменаційну комісію_н-з 37

Положення про студентське самоврядування-н-з 38

Положення про педагогічну раду

Положення про навчально-методичну раду

Положення про циклову комісію_н-з 4

Положення про куратора

Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів
Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних та науково-педагогічних прцівників
Положення про призначення та виплату стипендій