Положення

Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів
Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних та науково-педагогічних прцівників
Положення про призначення та виплату стипендій