Розклад занять та екзаменів

І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад екзаменаційної сесії І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад занять І семестр 2023-2024 н.р.

Графік консультацій


Розклад екзаменів:

Іспити_315-325-365_ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Іспити_335_ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Іспити_355_ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Іспити_455_ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Іспити_465_ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Розклад заліково-екзаменаційної сесії І семестр 2022-2023 н.р.

Розклад заліково-екзаменаційної сесії  ІІ семестр 2021-2022 н.р.
Розклад залікової сесії на І сесместр 2021-2022 н.р.
Розклад екзаменаційної сесії на І семестр 2021-2022 н.р.

Розклад занять:

Розклад занять на І семестр 2021-2022 навчального року (з 10.01.2022 по 30.06.2022 р.)
Розклад занять на І семестр 2021-2022 навчального року (з 10.01.2022 по 30.06.2022 р.) з посиланнями