Дисциплін закріплені за цикловою комісією

 1. Аграрне право
 2. Адвокатура України
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративний процес
 5. Архівознавство
 6. Аудит підприємницької діяльності
 7. Банківські операції
 8. Біржове право
 9. Бухгалтерська звітність підприємств
 10. Бухгалтерський облік
 11. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках
 12. Бюджетна система
 13. Виконання судових рішень
 14. Вступ до спеціальності (Технологія)
 15. Господарське право
 16. Громадські об’єднання
 17. Гроші та кредит
 18. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 19. Державний фінансовий контроль (Контроль і ревізія)
 20. Екологічне право
 21. Економіка (Економічна теорія)
 22. Економіка (Основи економічної теорії)
 23. Економіка і планування виробництва
 24. Економіка підприємства
 25. Економіка підприємства і бухгалтерський облік
 26. Економічний аналіз
 27. Житлове право
 28. Інформаційне право
 29. Історія держави і права зарубіжних країн
 30. Історія держави і права України
 31. Історія економіки та економічної думки
 32. Казначейська справа
 33. Конституційне право України
 34. Контролінг
 35. Кримінальне право
 36. Кримінальний процес
 37. Кримінально-виконавче право
 38. Макроекономіка
 39. Маркетинг
 40. Менеджмент
 41. Митне право
 42. Міжнародна економіка
 43. Міжнародне право
 44. Мікроекономіка
 45. Облік і звітність у бюджетних установах
 46. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 47. Організація судових та правоохоронних органів
 48. Основи банківської справи
 49. Основи менеджменту
 50. Основи менеджменту і маркетингу
 51. Податкова система
 52. Політична економія (Економіка)
 53. Право соціального забезпечення
 54. Проблеми теорії держави та права
 55. Прокуратура України
 56. Ринок цінних паперів
 57. Сімейне право
 58. Статистика
 59. Страхове право
 60. Страхові послуги
 61. Судочинство в господарських судах
 62. Теорія держави і права
 63. Трудове право
 64. Фінанси
 65. Фінанси підприємства
 66. Фінансове право
 67. Фінансовий облік
 68. Цивільне та господарське право
 69. Цивільне та сімейне право
 70. Цивільний процес