Циклова комісія соціально-гуманітарного напряму підготовки (випускова)

Циклова комісія соціально-гуманітарного напряму підготовки готує молодших спеціалістів в галузі знань 23 «Соціальна робота», зі спеціальності 231 «Соціальна робота»

Комплексна науково-методична тема циклової комісії «Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації».

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

– розвиток інтересу у студентів до проблемно-пошукових і дослідницьких завдань;

– використовування у навчанні  матеріалів і прикладів із суспільно корисної праці студентів;

– підпорядкування когнітивного розвитку студентів  виховним, навчальним і розвиваючим  завданням;

– розвиток інтелектуальних, пізнавальних, естетичних вмінь та навичок студентів;

– вихованнялюбові та поваги до рідного  краю, Батьківщини;

– естетичневиховання – формування та розвитокпочуття прекрасного; морально-етичневиховання-формуваннянавичоксуспільноїповедінки;

– формування та розвитоккогнітивно-творчихздібностейстудентів;

– формуваннянавичоксамостійноїроботи у студентів;

– формування та розвитокінтересу до навчання шляхом досліджень.

Склад циклова комісія соціально-гуманітарного напряму підготовки:

Голова комісії – Хомутовська Ірина Іванівна, к.і.н., викладач вищої категорії

Члени комісії:

 1. Войтовська А.М. викладач ІІ категорії;
 2. Левицька В.С. викладач І категорії;
 3. Олійник О.В. викладач І категорії;
 4. Саранчук І.В. викладач.

Перелік дисциплін, що закріплені за цикловою комісією:

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Вікова психологія
 3. Ділова українська мова (за п/с)
 4. Діловодство
 5. Документальне забезпечення соціальної роботи
 6. Економіка соціальної роботи
 7. Загальна психологія
 8. Іноземна мова за п/с
 9. Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном
 10. Історія України*
 11. Культура поведінки
 12. Культурологія
 13. Культурологія (Художня культура)
 14. Логіка
 15. Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями
 16. Менеджмент соціальної роботи
 17. Методика і технологія соціальної роботи
 18. Методика і технологія соціальної роботи
 19. Місцеве самоврядування і соціальна робота
 20. Ораторське мистецтво
 21. Організація благодійної діяльності
 22. Організація і облік соціальних виплат
 23. Основи валеології
 24. Основи екології
 25. Основи медичних знань
 26. Основи охорони праці
 27. Основи соціальної педагогіки
 28. Основи соціальної політики
 29. Основи філософських знань
 30. Охорона праці
 31. Політологія
 32. Право соціального забезпечення
 33. Психологія особистості
 34. Психологія та етика ділових відносин
 35. Релігієзнавство
 36. Соціальна психологія
 37. Соціальна робота з сім’ями і дітьми, жінками
 38. Соціальна робота із окремими категоріями клієнтів
 39. Соціальна робота на виробництві
 40. Соціальна статистика
 41. Соціологія
 42. Теорія соціальної роботи
 43. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 44. Художня культура (Культурологія)