Циклова комісія соціально-гуманітарного напряму підготовки (випускова)

Циклова комісія соціально-гуманітарного напряму підготовки готує молодших спеціалістів в галузі знань 23 «Соціальна робота», зі спеціальності 231 «Соціальна робота»

Комплексна науково-методична тема циклової комісії «Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації».

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:

– розвиток інтересу у студентів до проблемно-пошукових і дослідницьких завдань;

– використовування у навчанні  матеріалів і прикладів із суспільно корисної праці студентів;

– підпорядкування когнітивного розвитку студентів  виховним, навчальним і розвиваючим  завданням;

– розвиток інтелектуальних, пізнавальних, естетичних вмінь та навичок студентів;

– вихованнялюбові та поваги до рідного  краю, Батьківщини;

– естетичневиховання – формування та розвитокпочуття прекрасного; морально-етичневиховання-формуваннянавичоксуспільноїповедінки;

– формування та розвитоккогнітивно-творчихздібностейстудентів;

– формуваннянавичоксамостійноїроботи у студентів;

– формування та розвитокінтересу до навчання шляхом досліджень.

Склад циклової комісії

Дисциплін закріплені за цикловою комісією

Документи циклової комісії