Дисциплін закріплені за цикловою комісією

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Вікова психологія
 3. Ділова українська мова (за п/с)
 4. Діловодство
 5. Документальне забезпечення соціальної роботи
 6. Економіка соціальної роботи
 7. Загальна психологія
 8. Іноземна мова за п/с
 9. Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном
 10. Історія України*
 11. Культура поведінки
 12. Культурологія
 13. Культурологія (Художня культура)
 14. Логіка
 15. Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями
 16. Менеджмент соціальної роботи
 17. Методика і технологія соціальної роботи
 18. Методика і технологія соціальної роботи
 19. Місцеве самоврядування і соціальна робота
 20. Ораторське мистецтво
 21. Організація благодійної діяльності
 22. Організація і облік соціальних виплат
 23. Основи валеології
 24. Основи екології
 25. Основи медичних знань
 26. Основи охорони праці
 27. Основи соціальної педагогіки
 28. Основи соціальної політики
 29. Основи філософських знань
 30. Охорона праці
 31. Політологія
 32. Право соціального забезпечення
 33. Психологія особистості
 34. Психологія та етика ділових відносин
 35. Релігієзнавство
 36. Соціальна психологія
 37. Соціальна робота з сім’ями і дітьми, жінками
 38. Соціальна робота із окремими категоріями клієнтів
 39. Соціальна робота на виробництві
 40. Соціальна статистика
 41. Соціологія
 42. Теорія соціальної роботи
 43. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 44. Художня культура (Культурологія)