Відбувся захист курсових робіт студентами 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 травня 2023 року відбувся захист курсових робіт студентами 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з навчальної дисципліни «Банківські операції» із використанням онлайн-платформи Zoom.

Метою курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» є розширення і поглиблення знань студентів з даної дисципліни, набуття навичок самостійної творчої роботи, опанування уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники банківської діяльності. Науковий рівень навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень були продемонстровані в процесі захисту курсових робіт.

Комісія у складі заступника директора коледжу, к. пед. н. Сахарової О. М., викладача Бірковської І. С.. та керівника курсової роботи Подгорної А. О. оцінила рівень сформованості загальних та професійних компетентностей, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу. Відмінне вміння синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем показали такі студенти: Конохова Любов, Голуб Сніжана, Клеветенко Анастасія та Снєгур Анна.

Результати захисту показали, що студенти не лише на достатньому рівні володіють теоретичними знаннями, а й уміло застосовують їх для розв’язання конкретних практичних завдань, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців.
Вітаємо з успішним захистом курсових робіт!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *