Участь у методичному об’єднанні викладачів хімії, біології та екології Миколаївщини

Розвиток критичного мислення учнів є пріоритетним завданням сучасної системи освіти, що відображено у Державному стандарті базової середньої освіти в частині ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Так, 22.11.2023 року на базі КЗФПО «Новобузький фаховий педагогічний коледж» було проведено методичне об’єднання викладачів хімії, біології та екології на тему «Застосування інтерактивних технології з розвитку критичного мислення під час викладання природничих дисциплін».  Головна увага методичного об’єднання,була приділена методиці застосування різних методів і прийомів розвитку критичного мислення у процесі навчання дисциплін «Біологія та екологія» та «Хімія». Наголошено, що методика розвитку критичного мислення передбачає формування в студентів здатності аналізувати інформацію, формулювати висновки, висловлювати власну позицію, наводити аргументи, вирішувати проблеми, приймати рішення.

Окреслено основні стадії занять з дисциплін природничого циклу із застосуванням технології розвитку критичного мислення: виклику, осмислення, рефлексії.

Розглянуто дидактичні можливості диспутів і дискусій, проблемних завдань, інтерактивних методів обговорення дискусійних питань та ситуативного моделювання в процесі розвитку критичного мислення учнів на заняттях з біології та хімії.

Зроблено висновок про те, що застосування технологій розвитку критичного мислення в процесі навчання біології, екології, хімії дозволить студентам глибше осягнути суть природних явищ і процесів, засвоїти екологічні закономірності, зрозуміти проблеми сучасного світу та усвідомити практичну значущість біологічних, екологічних та хімічних знань.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *