ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття і вдосконалення фахових компетентностей.

Підсумковим етапом проходження виробничої практики є захист звіту з практики. Не дивлячись на складність організації практичної підготовки в умовах воєнного стану, студенти 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування під керівництвом викладача Подгорної А. О. успішно завершили проходження виробничої практики і 16 червня 2023 року успішно захистили свої звіти.

Студенти проходили практику:

– на базі фінансово-економічних відділів обраних підприємств;

– онлайн-практику в Приватбанку https://practice.privatbank.ua.

Під час проходження практики на підприємствах студенти дослідили джерела фінансування діяльності та надали відповідну оцінку ефективності їх використання. Особлива увага була приділена оцінці фінансових результатів діяльності та виокремленню основних чинників, які впливають на прибутковість суб’єктів господарювання.

Під час проходження онлайн-практики в Приватбанку студенти повністю виконали Програму практики, виконавши всі практичні завдання від банку. Результатом успішно пройденої Програми практики банку стали сертифікати, що відповідають рівню підготовки «Спеціаліст з просування банківських продуктів 1-го рівня». Кращі студенти-практиканти, які набрали за підсумками практики не менше 90 балів, будуть зараховані до кадрового резерву ПриватБанку, що дає гарантію працевлаштування у банку після завершення навчання.

Під час захисту звітів здобувачі освіти відповідали на питання щодо організації роботи і напрямів діяльності баз практики, особливостей побудови їх організаційної структури, переліку операцій та послуг, показників фінансово-господарської діяльності та висловлювали пропозиції щодо їх підвищення.  

Вітаємо всіх студентів з успішним захистом та бажаємо їм натхнення, нових творчих та наукових звершень!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *