Тренінг як інноваційна методика навчання

З метою вивчення та впровадження в роботу такого інноваційного методу роботи як тренінг, викладачем вищої категорії ВСП «Фаховий коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського» Вікторією Левицькою було пройдено курси підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за програмою «Тренінгові технології в навчанні». Оволодіння новими технологіями навчання й виховання вимагає внутрішньої готовності викладача до розуміння необхідності освіти протягом всього життя, серйозної діяльності щодо запровадження нових методів навчання та викладання, адаптації до нових умов розвитку суспільства. Перевагами тренінгу є нестандартність форм проведення, він не схожий на класичні заняття, оскільки головним його завданням є встановлення контакту між здобувачами освіти та викладачем.

Актуальність презентації висвітлює найважливіші завдання  педагогічної освіти та розвиток особистісних потенційних характеристик  педагога, освоєння та вдосконалення ним професійних та інноваційних технологій. Автор акцентує увагу на розкритті змісту поняття «тренінг».

Метою є обґрунтування даного методу навчання та його практичне впровадження в освітній процес.

Практика свідчить, що використання методу тренінгу підвищує навчальну мотивацію студентів, сприяє ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу. У процесі тренінгу студенти навчаються самостійно

вирішувати питання з метою пошуку відповідей в умовах, наближених до практичної діяльності. Таким чином, тренінг є важливим прийомом у професійній мовній підготовці майбутнього фахівця завдяки його інтерактивності, можливості не тільки адаптувати тренінгові технології до рівня підготовки, індивідуальних особливостей та інтересів здобувачів передвищої освіти, але й сформувати у них прагнення до самоосвіти і розвитку професійної компетентності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *