Захист звітів навчальної практики з дисципліни «Фінанси підприємств»

Навчальна практика з дисципліни «Фінанси підприємств» є невід’ємною складовою підготовки майбутнього фінансиста. Вона спрямована на закріплення, поглиблення та розширення знань студентів у галузі фінансів.

З 22 січня по 08 лютого 2024 року студенти 235 групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проходили навчальну практику на базі ВСП «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського», керівник якої викладач А. О. Подгорна.

Під час практики студенти ознайомились з теоретичними та практичними основами становлення і розвитку підприємництва в Україні, вивчили фінанси підприємств з виділенням сфер фінансових відносин та їх ланок; закріпили знання про джерела формування фінансових ресурсів; розглянули склад і структуру грошових надходжень підприємства та методики розрахунку фінансових результатів від різних видів діяльності; вивчили склад та структуру активів підприємства; ознайомились з порядком кредитування підприємств; здійснили оцінку фінансового стану підприємства за різними показниками.

09 лютого 2024 року відбувся захист звітів практики, під час якого здобувачі освіти відповідали на питання щодо показників аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємств; джерел формування активів і пасивів підприємств, формування та розподіл прибутку, оподаткування підприємств, кредитування підприємств тощо. Під час захисту студенти продемонстрували належний рівень знань, вільно орієнтувалися у змісті поданого звіту та давали аргументовані відповіді.

Вітаємо студентів з успішним захистом та бажаємо їм натхнення, нових творчих та наукових звершень!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *