Правила прийому в 2019 році

Правила прийому до Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2019 році.

Додаток 1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів).

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Додаток 3. Перелік конкурсних пропозицій і акредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на основі базової загальної середньої освіти.

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток 5. Порядок поселення в гуртожиток.