Навчальний рік 2019-2020

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 12 “Інформаційні технології” спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”
Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 11 “Математика та статистика” спеціальність 113 “Прикладна математика”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 23 “Соціальна робота” спеціальність 231 “Соціальна робота”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 07 “Управління і адміністрування” спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”