Навчальний рік 2018-2019

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 081 “Право”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 08 “Право” спеціальність 081 “Право”
Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 11 “Математика та статистика” спеціальність 113 “Прикладна математика”
Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузь знань 12 “Інформаційні технології” спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”